Voluntarios

¿Quieres ser parte da Liga galega da Moto de Campo, non te sintes preparado para correr pero che gustaría vivilo de perto?

Únete a nos como voluntario. Estamos buscando un grupo de xente que podan dispoñer do seu tempo libre para axudar en cada unha das probas da Liga.

As labores a realizar serán na secretaria (entrega de dorsales, bolsas de corredor, bebida, ...), controles o longo do percorrido, axuda os participantes,etc.

Os voluntarios xogan un papel clave nos postos de responsabilidade para axudar a facer da Liga unha experiencia inesquecible en xeral para todo o mundo.

Os beneficios poden incluir comidas, camiseta oficial e detalles que a Organización poda obtener en cada proba.

¡Ven a disfrutar da Liga Galega de Motos de Campo
 axudando os demáis!

Para solicitar un posto de voluntario, envía un e-mail a  lgdamcampo@gmail.com co asunto voluntario, podes vir a todas as carreiras, ou a unha que che quede perto, ou por que acompañanas alguen, animate.