viernes, 5 de julio de 2013

Tempos Meda

Barallamos a posibilidade de adiantar a saida media hora posto que o ser poucos pilotos se verificamos antes das 10 da maña, dariamos a saida antes.

    Local: Colexio dos milagres
  • 8:00h a las 10:00h – Verificacións administrativas e técnicas.
  • 10:15h – Publicación da Lista de Participantes. Charla Tecnica
  • 10:30h – Saída do 1º participante.
  • 13:42h – Hora prevista de remate do 1º participante.
  • 15:00h – Entrega de Premios.